Mặt bằng chung cư HH02B B2.1 Thanh Hà Cienco 5 Sàn Mường Thanh

  • 0

Mặt bằng chung cư HH02B B2.1 Thanh Hà Cienco 5 Sàn Mường Thanh

Mặt bằng chung cư HH02B B2.1 Thanh Hà Cienco 5 Sàn Mường Thanh

Mặt bằng chung cư HH02B B2.1 Thanh Hà. Chung cư HH02 B gồm 16 căn hộ/tầng. Diện tích căn hộ nhỏ nhất là 47.86 m2 tính theo diện tích tim tường. Căn hộ có diện tích lớn nhất là căn 02 với diện tích 80.72m2 là căn hộ có 3 phòng ngủ. Sau đây là sơ đồ chi tiết các căn hộ B2.1.

Mặt bằng sơ đồ chung cư HH02B B2.1 Thanh Hà Mường Thanh 02

Sơ đồ thiết kế chung cư HH02B B2.1 Thanh Hà Mường Thanh 02

Mặt bằng sơ đồ chung cư HH02B B2.1 Thanh Hà Mường Thanh 04

Thiết kế chung cư HH02B B2.1 Thanh Hà Mường Thanh 04

Mặt bằng sơ đồ chung cư HH02B B2.1 Thanh Hà Mường Thanh 06

Hồ sơ mua bán căn hộ chung cư HH02B B2.1 Thanh Hà Mường Thanh 06

Mặt bằng chung cư HH02B B2.1 Thanh Hà Mường Thanh 08

Thiết kế chung cư HH02B  Thanh Hà Mường Thanh căn số 08 có diện tích 80.72 m2 là căn hộ gồm 3 phòng ngủ. Căn nằm ở vị trí góc nên rất thông thoáng.

Mặt bằng chung cư HH02B B2.1 Thanh Hà Mường Thanh 10

Sơ đồ căn hộ chung cư HH02B Thanh Hà Mường Thanh căn số 10 diện tích 68.49 m2. Đây là căn hộ có diện tích phù hợp

sơ đồ chung cư HH02B B2.1 Thanh Hà Mường Thanh 12

Mặt bằng chung cư HH02B B2.1 Thanh Hà Mường Thanh 14

Sơ đồ chung cư HH02B B2.1 Thanh Hà Mường Thanh 14

Mặt bằng thiết kế chung cư HH02B B2.1 Thanh Hà Mường Thanh 16

Mặt bằng sơ đồ chung cư HH02B B2.1 Thanh Hà Mường Thanh 16

Sơ đồ chung cư HH02B B2.1 Thanh Hà Mường Thanh 18

Mặt bằng thiết kế chung cư HH02B B2.1 Thanh Hà Mường Thanh 20

Sơ đồ chung cư HH02B Thanh Hà Mường Thanh 20

Sơ đồ chung cư HH02B B2.1 Thanh Hà Mường Thanh 22

Hồ sơ mua bán chung cư HH02B B2.1 Thanh Hà Mường Thanh 24

sơ đồ chung cư HH02B B2.1 Thanh Hà Mường Thanh 26

Sơ đồ chung cư HH02B Thanh Hà Mường Thanh 32

Sơ đồ thiết kế chung cư HH02B B2.1 Thanh Hà Mường Thanh 34

sơ đồ thiết kế chung cư HH02B  Thanh Hà Mường Thanh 34

Xem thêm: Mặt bằng chung cư HH02A B2.1 Thanh Hà


Leave a Reply